Architektonický ateliér
Interierový dizajn a návrh interiéru
Projekty rodinných domov
3D vizualizácia, projektová dokumentácia

Arch-Projekt – Archtektonický ateliér – Bratislava, Zuberec

 

Sme architektonický ateliér, ktorý sa venuje projektom od návrhov a realizácií interiérov, cez komplexnú architektonickú tvorbu a rekonštrukciu obytných a občianskych stavieb, až po urbanistické štúdie obytných zón a verejných priestorov. Naša filozofia:

NÍZKOENERGETICKÉ RIEŠENIA

Navrhujeme individuálne rodinné domy v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde (smernica Európskeho parlamentu predpokladá v r. 2020 nulovú spotrebu energie).

REŠPEKT KU PODMIENKAM

Pri návrhu rešpektujeme klimatické a geografické podmienky.

TRADIČNÉ MATERIÁLY

Používame tradičné materiály, charakteristické pre danú oblasť v kombinácii s novými hmotami a s aplikáciou nových technológií (tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltaické panely, rekuperačné jednotky a iné).

DIALÓG ARCHITEKT – INVESTOR

Návrh rodinného domu alebo rekonštrukcia vzniká na základe vzájomného dialógu architekt – investor.

LOKÁLNE ARCHETYPY

Inšpiráciou pri návrhu domu je regionálna architektúra, ktorá je definovaná identitou s archetypom domu danej lokality.

Naše služby

Architektonická štúdia interiéru

Architektonická štúdia zahŕňa dva návrhy dispozičného riešenia interiéru.

Čítaj Viac

Projekt interiéru

Projekt interiéru rieši dispozičné vzťahy, podrobne stavebné zásahy do konštrukcií

Čítaj Viac

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je ťažiskom návrhu a poskytuje jasnú predstavu o tom ako môže vyzerať Váš rodinný dom, o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany.

Čítaj Viac

Projekt na stavebné povolenie

Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia.

Čítaj Viac

Realizačný projekt

Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie.

Čítaj Viac

Odborné poradenstvo

Odborné konzultácie CENA: 25 €/hod Autorský dozor CENA: 25 €/m² + 0,5 €/km cesty jednosmerne.

Čítaj Viac
O nás

Ing. arch. Margita Kubišová, PhD.

Vzdelanie
SvF SVŠT – odbor architektúra
VŠVU – interiér
PGŠ – El F SVŠT „Využitie slnečnej energie“
Kandidátska práca „Slnečná energia v architektúre“

Práca
FA SVŠT – odborná asistentka
IPE-Consult – projektant
Bramac – vedúca technického oddelenia
Dach-Ing s r.o. projekt a realizácia stavieb – konateľka
SvF STU Katedra architektúry – odborná asistentka

Ing. Zuzana Matúšová, PhD.

Vzdelanie
SvF STU BA – inžinierske štúdium
odbor Pozemné stavby a architektúra
SvF STU BA – doktorandské štúdium
odbor Teória a konštrukcie pozemných stavieb
Autorizovaný architekt SKA (2500AA)

Práca
TINAMA s.r.o. – architekt a stavebný inžinier
Ing. Zuzana Matúšová – architekt a stavebný inžinier