Realizačný projekt

CENA: 25 €/m²
DOBA DODANIA: 10 – 12 týždňov

V tejto fáze sa rozpracuje projektová dokumentácia overená stavebným úradom do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov.

VÝSTUPY (5 kópií):
Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobnejšie riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov ako aj rozpočet. Takisto projekty jednotlivých profesií sú spracované podrobnejšie.