Služby

Architektonická štúdia interiéru

Architektonická štúdia zahŕňa dva návrhy dispozičného riešenia interiéru.

Čítaj viac

Projekt interiéru

Projekt interiéru rieši dispozičné vzťahy, podrobne stavebné zásahy do konštrukcií

Čítaj viac

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je ťažiskom návrhu a poskytuje jasnú predstavu o tom ako môže vyzerať Váš rodinný dom, o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany.

Čítaj viac

Projekt na stavebné povolenie

Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia.

Čítaj viac

Realizačný projekt

Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie.

Čítaj viac

Odborné poradenstvo

Odborné konzultácie CENA: 25 €/hod Autorský dozor CENA: 25 €/m² + 0,5 €/km cesty jednosmerne.

Čítaj viac