Projekt na stavebné povolenie

CENA: 20 €/m²
DOBA DODANIA: 8 – 10 týždňov

Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia.

VÝSTUPY (5 kópií):
Sprievodná správa, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebná časť, statický posudok, zdravotechnika, projekt vykurovania, elektroinštalácia, plynoinštalácia, požiarnobezpečnostné riešenie, výpočet energetickej hospodárnosti budovy.

Uvedené ceny zahŕňajú štandardné technické riešenia. Cena nezahŕňa riešenie chladenia, rekuperácie, tepelného čerpadla, bazénovej techniky, fotovoltických panelov, solárneho ohrevu a iných nadštandardných riešení. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia.
Pri projekte vo svahu (ak základy nie sú v jednej rovine) sa účtuje príplatok 15% k uvedeným cenám.