Projekt interiéru

CENA: 20 €/m²
DOBA DODANIA: 4 – 6 týždňov

Projekt interiéru rieši dispozičné vzťahy, podrobne stavebné zásahy do konštrukcií (búracie práce a nové konštrukcie), rozvody vody, kanalizácie, elektriny a podrobnú dielenskú dokumentáciu.

VÝSTUPY (5 kópií):
Obsahuje všetky pôdorysy, pohľady na všetky steny, stropy, technické výkresy, detaily a 3D vizualizácie riešeného priestoru.