Odborné poradenstvo

Odborné konzultácie

CENA: 25 €/hod

Autorský dozor

CENA: 25 €/m² + 0,5 €/km cesty jednosmerne.