Architektonická štúdia interiéru

CENA: 6 €/m²
DOBA DODANIA: 2 – 4 týždne

Architektonická štúdia zahŕňa dva návrhy dispozičného riešenia interiéru, stavebné úpravy (búracie práce a nové konštrukcie). Návrh a rozmiestnenie zariaďovacích predmetov a ich materiálovo-technické prevedenie.

 

VÝSTUPY (2 kópie):
Pôdorysy v dvoch až troch alternatívach, pohľady, rezopohľady a návrh zariaďovacích predmetov.