Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je ťažiskom návrhu a poskytuje jasnú predstavu o tom ako môže vyzerať Váš rodinný dom, o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany. Rieši funkčné usporiadanie jednotlivých priestorov, prevádzkové vzťahy a základné zariadenie priestorov. Všetky nami navrhované stavby riešime v súlade s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja.
Ponúkame Vám dva varianty architektonickej štúdie:

1. ÚVODNÁ ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

CENA: 5 €/m²
DOBA DODANIA: 2 – 4 týždne

VÝSTUPY: 2 kópie
Výsledkom tohto procesu je návrh rodinného domu spracovaný v grafickej forme, ktorý obsahuje výkres situácie rodinného domu na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, schematický rez a 2D pohľady.

2. KOMPLEXNÁ ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

CENA: 8 €/m²
DOBA DODANIA: 2 – 4 týždne

VÝSTUPY (2 kópie):
Výsledkom tohto procesu je návrh rodinného domu spracovaný digitálne, ktorý obsahuje výkres situácie rodinného domu na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, schematický rez, 2D pohľady a materiálové varianty riešenia objektu vyobrazené na 3D modeli.