Urbanistická štúdia novej obytnej zóny Plavecké Podhradie

Architektonický návrh: Ing. arch. Margita Kubišová PhD.
Spolupráca: Ing. Zuzana Matúšová, PhD.
Rok: 2021