Regionálne centrum technického vzdelávania Kočovce

Architektonický návrh:
Ing.arch. Margita Kubišová PhD.
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Spolupráca: Ing. Zuzana Matúšová, PhD.
Rok: 2008