Rekonštrukcia kuchyne Horný Bar

Architektonický návrh: Ing.arch. Margita Kubišová PhD.
Vizualizácia: Ing. Zuzana Matúšová, PhD.
Rok: 2016